TÜTŐ LÁSZLÓ (1949 -      )

llotuto@ludens.elte.hu
Bibliográfia (válogatás)

/Az 1991 és 2003 közötti írások - a publikálás funkcióváltását, történelmi diszkontinuitását demonstrálandó - szerzői álneveken jelentek meg/
Szerk.:

- A magyarországi filozófia történetéről. /Szemelvénygyűjtemény/ Tankönyvkiadó, 1976.

- Válaszúton. /társszerkesztés/ ELTE ÁJK 1988.

- A magyar gondolkodás 1944 és l948 között. /társszerkesztés/ Tankönyvkiadó, l990.

- The Anti-Capitalist Left on the Eve of the 21st Century. /társszerkesztés/ Liberter, 1996.

- Kommunista Kiáltvány a XXI. századra. /szerkesztés/ Baloldali Alternatíva Egyesülés, 1998.

FILOZÓFUSOK – TEÓRIÁK

 

- Forradalmi konzervativizmus /Marx kontra Marx/ Eszmélet 97 /2013/

- Liberalizmus és demokrácia ellentéte Lukács György társadalomfilozófiájában = Lukács György és a szocialista alternatíva. L'Harmattan 2010. 15-67.

-  A civil társadalom szocialista formája Marx elméletében  (1981) Múltunk 2001/2-3 44-85.

- A német ideológia = 33 híres bölcseleti mű. Móra Kiadó 1995. 312-324.

- A marxi-engelsi paradigma helye a filozófia történetében Annales 1990. 87-102.
- Gramsci és a gazdasági demokrácia kérdése
= Tanulmányok Gramsciról. MKKE 1989. 85-111.

Lukács György reformkoncepciója Valóság 1989/5 88-98.

- Lukács György politikaelméleti végrendelete. Politika - Tudomány l989/1 106-117.

- A szocializmus gazdasági megalapozása Marxnál

   I. A kapitalizmus gazdasági bírálata és ökonómiai meghaladása Marx elméletében Világosság 1987/2 85-91.

  II. A posztökonómiai gazdálkodás körvonalai Világosság 1987/3 145-152.

- Justus Pál társadalomfilozófiai nézetei Magyar Filozófiai Szemle 1986/5-6 690-737.

- Marx értékelési módszeréről = Marx-tanulmányok. ELTE BTK 1986. 87-95.

- A monopoltőke marxi értelmezéséről. Magyar Tudomány 1983/5 335-340.

- A gazdaságtani nézetek marxi értékelésének rétegzettségéről Filozófiai Figyelő 1983/3-4 47-55.

- A kritikai ideológiatörténet-írás kérdése Marxnál = Az élő Marx. Kossuth 1983. 101-132.

- A "kommunista társadalom első szakasza" Marx elméletében (1983) = Egy remény változatai. /A szocializmus-gondolat történetéből./ Magvető 1990. 56-99.

- A szocializmusba való politikai átmeneti időszak. Marx, Engels és Lenin gondolatainak összefüggéséről /társsz./ (1983) = Egy remény változatai II. /kézirat/ 243-291.

- Ideológiatörténeti vonatkozások "A tőké"-ben Kandidátusi értekezés 1982.

- Martinovics Ignác társadalomfilozófiájának fejlődése  Filozófiai Figyelő 1980/1-2 5-26.

- Értékeszme és valóság (1979) OTKA pályázat /kézirat/

- Marx a szabad egyéniségről. /Doktori értekezés fejezete/ Világosság 1977/3 185-192.

- A Védáktól Wittgensteinig, avagy a filozófiatörténet-írás antinómiái. Magyar Filozófiai Szemle 1976/2
- Apológia vagy utópia? /Comte vallása és a munkásosztály/ Világosság 1973/10 593-600.
 

TOVÁBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁRSADALOMBÖLCSELET, KÖZÉLETI FILOZÓFIA /ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁS, ALTERNATÍV KÖZHATALOM/

 

- Beletörődés, „jobb nem tudni”, stréberség (Változatok a meghátrálásra)

  I. Létkérdések - létválaszok Eszmélet 95 /2012/

  II. „Menekülés a szabadságba” Eszmélet 96 /2012/

  III. A beletörődés szabadsága Eszmélet 97 /2013/

  IV. A "jó tudni" és a "jobb nem tudni" szabadsága Eszmélet 98 /2013/

- ”Bírálni jöttem Lukácsot, nem dicsérni”  Eszmélet 89 /2011/

- A liberalizmus: fasizmus (Lukács György koncepciójáról) Eszmélet 85 /2010/ 196-209. 

- Társadalomfilozófiai alternatívák a magyarországi rendszerátalakításban I. Eszmélet 83 /2009/ 5-32.
-
Az egy párt is sok volt Eszmélet 79 /2008/ 4-21.
- Ahol demokrácia van, ott zsarnokság van? Eszmélet 71 /2006/ 58-71.

- A "Kommunista  Kiáltvány" néhány tanulsága a XXI. századra Eszmélet 37 /1998/
- Az egyéniség feletti diktatúra
= Önkormányzás - vagy az elitek uralma. Liberter 1995. 9-32.

- Nyolc tézis a magyarországi rendszerváltás kérdéséről = A kelet-közép-európai országokban zajló átmenet és a szociáldemokrácia. Kossuth 1992 61-64.

- Gazdaságosság és humánum /Egy emberközpontú gazdálkodás lehetőségéről/ Gazdaság és Társadalom 1991/1 81-90.

- Szolgáló állam és "szabadon lebegő" kormányzat Eszmélet 4 /1990/ 4-24.

- Az önkormányzás, mint történelmi és elméleti probléma. Kritika l989/9.

- Tézisek az önkormányzói piac lehetőségéről (1989) = Önkormányzás - vagy az elitek uralma. Liberter 1995. 158-164.

- "Létező szocializmus" és gazdasági demokrácia (1983) = Válaszúton. ELTE ÁJK 1988. 203-266.
-  I.  A "létező szocializmus" alapszerkezetéről

-  II. Egy alternatív gazdálkodás csírái a hazai reformelképzelésekben

-  III. Gazdasági demokrácia és szocialista termelési mód

- A reformelképzelések három alaptípusáról Valóság 1986/5 13-27.

 


TOVÁBB


 


TÁRSADALOMPEDAGÓGIA
/FILOZÓFIAI PAMFLET, ÚJSÁGCIKK, RECENZIÓ, HOZZÁSZÓLÁS, INTERJÚ/

- Két felkelés /recenzió/ Eszmélet 100 /2013/

- Fehérek Afrikában Eszmélet 99 /2013/

- Gondolkodás és termelés /recenzió/ Eszmélet 98 /2013/

- Ki törődik Koldus Józsival? Eszmélet 94 /2012/

- Kik a marxisták, és miért nem akarnak kommunizmust? Eszmélet 93 /2012/

- Államcsőd mozgalom Eszmélet 92 /2011/

- Hacker volt-e Lenin? Eszmélet 91 /2011/

- Digitális önszerveződés - határokkal Eszmélet 90 /2011/

- Énekverseny-e az énekverseny? Eszmélet 89 /2011/

- Környezetvédő-e a gyerekgyilkos? Eszmélet 88 /2010/

- Pénzt vagy nemzetet! Eszmélet 87 /2010/

- Obama bin Laden Eszmélet 86 /2010/

- Tömeggyilkos jótétemény /recenzió/ Eszmélet 84 /2009/
- Eurafrika az eurafrikaiaké? Eszmélet 82 /2009/
- Egy rendszer megjavításának és meghaladásának különbségéről Eszmélet 81 /2009/

- Tőke - vagy amit nem akartok /recenzió/ Eszmélet 81 /2009/
Az anarchia kísértése Eszmélet 80 /2008/
- Hogyan nem védelmezzük államunkat Eszmélet 79 /2008/
- Hogyan védelmezzük államunkat Eszmélet 78 /2008/
- A spektákulum esete Mari nénivel Eszmélet 77 /2008/
- Kinek tejel a tehén? (Mikroökonómia)
Eszmélet 76 /2007/

- Ki erőszakolta meg Zsanettet? Eszmélet 75 /2007/

- Kornai János: "Mit jelent a 'rendszerváltás'" című írásának margójára Eszmélet 74 /2007/

Gazdagok és szegények I. Eszmélet 64 /2004/

- Gazdagok és szegények II. Eszmélet 65 /2005/

- Hova pedálozza magát a filozófus? Eszmélet 44 /1999/

- A szovjet thermidor margójára /recenzió/ Eszmélet 37 /1998/

- Ártalmas-e a tudomány? Eszmélet 34 /1997/

- Derrida felfedezi a kommunizmust Eszmélet 31 /1996/

- Bill Lomax: Magyarország l956 /recenzió/. Kritika l990/9

- A piac a demokratizálás ellen /Keleti reformok nyugati szemmel/  Eszmélet 5 /1990/

- Önkormányzat, piac, önkormányzati piac. Ring 1990/31

- Lukács György: A demokratizálódás jelene és jövője. /recenzió/ Kritika 1989/12.

- A királynő messze, az indián közel. /interjú/ Pest Megyei Hírlap 1989. IV. 13.

- Kritikai módszer és társadalmi funkció Kritika 1984/5
- Irodalom és demokrácia. A Lukács-vita.
/recenzió/ Valóság 1983/10

- Az emberiség gazdagsága Magyar Hírlap 1978. IV. 30.

 

TOVÁBB