Az erkölcsfil. története  2006 I. félév BBN-ETI 101

 

Feldolgozott témák és hozzátart. szövegek

 

1. a filozófiai etika kialakulása, forrásai, fajtái   - O. Gigon 1967 alapján  (megjel. NE dtv kiadás 1999 előszavaként is)

2. Szókratész életfil.-ja   Platón: Sz. védőbeszéde alapján

bevez.: a g. fil. szókratészi fordulata: lehozta az égből a földre és bevitte az emberek házaiba (Cicero)

ˇ        mindent megvizsgálni, rákérdezni- magát és mást is, párbeszéd

ˇ        a lélek ápolása, művelése (lelki javak keresése)

ˇ        a tudás (bölcsesség) problémája: bölcs csak az isten, az ember tudása annak felismerése, hogy nem tud (tudatosult nem-tudás) th. a bölcs. keresése, szeretete

ˇ        boldogság=erényes élet

ˇ        valláserkölcsi elem: isteni küldetés (jóslat), túlvilági megméretés (igazságszolgáltatás) csak a Phaidóntól, Védőbesz. még határozatlan

3. Platón erkölcsfil.-ja (Gigon szerint: a tiszta megismerés etikája) v. etikai intellektualizmus(racionalizmus)

ˇ        a lélek természete: isteni v. ahhoz hasonló, halhatatlansága (Phaidón), részei Állam 436

ˇ        metafizikai megalapozás: ideatan (ontológia és episztemol.) Phaidón, Állam barlang-, Nap- hasonlat

ˇ        a 4 fő erény Áll. 428

4. Arisztotelész erk.fil.-ja (Gigon: erényetika) Nikomakhoszi etika I. II. VI egyes részei.

5. Epikurosz avagy egy élvezetetika : Menoikeus-levél, Alapelvek

ˇ        a gyönyör pusztán a fájdalom hiánya, megszűnése: a lélek zavartalansága

ˇ        a félelem okainak kiküszöbölése: a 4 orvosság ellene

6. a barátság, szeretet (philia), szerelem (erósz) jelenősége a boldogság szp.-ból: Ariszt. NE VIII-IX. alapján

 

 

Ált. bevezetés, tankönyv: A. Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről Bp. Osiris 2001 (Paris 1995)