A kurzus kódja:BBN-ETI-101.01

A kurzus megnevezése: Az erkölcsfilozófia kialakulása

A kurzus előadója: Joó Mária

A kurzus helye és ideje:hétfő 16-17,30 I.ép. 208.

 

A kurzus előfeltétele(i):

A jegyszerzés módja(i): vizsga

Követelmények: két előadásról órai jegyzet benyujtása (kinyomtatott formában!)

 

A kurzus leírása, tematikája:

 

A görög filozófia két nagy alakja, Platón és Arisztotelész alapozta meg az erkölcsfilozófiát. Ez azt jelenti, hogy az életről, boldogságról való gondolkodást, mely a mítoszokban, közmondásokban stb. is megtalálható, ők emelték  a szisztematikus, érvelő, általános érvényű életelvek kifejtése  filozófiai szintjére. Elsősorban rájuk épül az előadás és a két hellenisztikus irányzat (sztoikus és epikureus etika) bemutatására. Az erkölcsfilozófia alapjaként a görög kultúra (mítoszok, drámák) és történelem általános ismerete különösen előnyös.

 

 

 

 

 

 

 

 

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom:

 

Platón: Phaidón, egy választható fiatalkori dialógus (Lüszisz, Kharmidész, Lakhész stb.), Állam 3-5. könyv

Arisztotelész Nikomakhoszi etika 1.2. 6.

Epikuros Legfontosabb fil. írásai Bp. Farkas L.I. Bp. 1994 Menoikeusz-levél, Alapelvek

Másik kiadás: Fil.tört. szöveggyűjt. I.  Bp.Tankönyvkiadó 1966

 

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

 

Platón: Állam (többi része), Philébosz

Arisztotelész: Nikom. etika 8-9. 10. könyv

Sztoikus etikai antológia szerk. Steiger Bp. Európa 1984

Cicero, Seneca, Epiktétosz erkölcsfil. művei

D. Ross: Arisztotelész Bp. Osiris 1996

A. Long: Hellenisztikus filozófia Bp. Osiris 1998