Joó Mária

Üdvözlöm a honlapomon!

Aktuális kurzusleírások: 2014/2015. tanév

Emberi természet, női természet - Kapcsolódás a Szabad bölcsészet honlapra
Emberi természet, női természet - Kurzusleírás
Kortárs etikai elméletek - BBN-ETI-372.01
Identitás és társadalom - BBN-FIL-342.02
Darwin veszélyei - BBN-FIL-332.04
Oikosz és polisz: ökopolitikai és feminista kritika - BBN-FIL-402.06

Korábbi félévi órák:

Modern filozófiai antropológia szeminárium BBN-FIL-236.42
Irodalom és filozófia
Biopolitika - P/FIL/POL-11
Identitás és társadalom FLN-222.01
Platón Phaidrosz szeminárium FLN-202.01
Antik etikák Arisztotelésztől FLN-204
Platón dialógusainak olvasása FLN-202.04
A vágy/szexualitás filozófiája (Foucault nyomában) FLN-350.09
A szerelem metafizikája 2. (Foucault nyomában) FL(N)-212.03
A nemek különbsége a filozófia történetében XF(VFN)-500.03
Feminizmus a filozófiában - BBN-FIL-332.04 Kurzusleírás
Feminizmus a filozófiában - FLN-212.20 Kurzusleírás
Tematika és referátumok a Feminizmus a filozófiában c. kurzushoz
Női szubjektum - női morál
Az erkölcsfilozófia kialakulása BBN-ETI-101.01
Erkölcsfilozófia tematika
Nagy erkölcsi kérdések tematika
Mítosz és logosz: művészet és filozófia BBN-FIL-101.11.03, VKN-014.01
Mítosz és logosz tematika
Ökofilozófia előadás
Ökofilozófia szeminárium

Szakmai önéletrajz

Publikációk jegyzéke

Letölthető cikkek:

A platóni erosról - feminista interpretációk kapcsán,

A nő mint igazság Nietzschénél

Simone de Beauvoir filozófiája

Heidegger és egy analitikus Platón barlangjában

Simone de Beauvoir és a posztszocialista helyzet

Simone de Beauvoir in der postsozialistischen Situation

Homosexuality, Women and Platonic Eros

Sztereotípiák, bináris oppozíciók, előítéletek - és a Nő

A feminista elmélet és a (női) test

Beauvoir és/vagy Foucault? A humanista feminizmus esélye

E-Mail:

joo.maria@btk.elte.hu

Postacím: ELTE BTK Filozófia Intézet 1088 Budapest, Múzeum körút 4/I. I. emelet 124.

Fogadóóra:

Péntek 13:30-14:30