Az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófiatörténet Tanszékén oktatok.Kutatási témakörömet főként a klasszikus német idealizmus története, különösen Hegel munkásságának különböző részterületei és vetületei alkotják, a XX. századi filozófia történetéből pedig Whitehead munkásságával foglalkozom. Publikációim is e témakörben mozognak. Mind Hegel, mind Whitehead elsősorban mint a modernitás széttagozódottságának ellentendenciáját képviselő rendszergondolkodók érdekelnek.