Fontosabb publikációk
[LIST OF MAIN PUBLICATIONS]
English translations in [square brackets]

"A matematikától a filozófiáig -- Husserl első írásai", A Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar Közleményei IV., Dunaújváros, 1981. 229-233. o.
[From Mathematics to Philosophy. Husserl's First Writings]

Edmund Husserl, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1982

"Kelet-európai irodalomelmélet nyugaton", Magyar Filozófiai Szemle XXVI. évfolyam (1982/6)
[Eastern European Theory of Literature in the West]

"Werner Sauer: Österreichische Philosophie zwischen Aufklärung und Restauration. Beiträge zur Geschichte des Frühkantianismus in der Donaumonarchie". -- recenzió: Philosophischer Literaturanzeiger, Bd. 37. (1984), Heft 1.
[Book Review of Werner Sauer: Österreichische Philosophie zwischen Aufklärung und Restauration. Beiträge zur Geschichte des Frühkantianismus in der Donaumonarchie]

"Az én és a halál Zalai Béla filozófiájában", Számadás, Budapest, ELTE, 1985
[The Self and the Death in the Philosophy of Béla Zalai]

"A Note on the English Influence in the Philosophy of the Habsburg Monarchy", From Bolzano to Wittgenstein. The Tradition of the Austrian Philosophy, Wien, Hölder--Pichler--Tempsky, 1986 115-118. o.

"Programok és paradigmák", Informatika történetfilozófiai szempontból, Budapest, Magyar Filozófiai Társaság, 1990
[Programs and Paradigms]

"Programme und Paradigmen", Computer, Kultur, Geschichte. Beiträge zur Philosophie des Informationszeitalters, Wien, Passagen Verlag, 1991 127-132. o.(Az elõzõ cikk német változata)
[Programs and Paradigms - German version]

"Masaryk und die Rezeption des Positivismus in der Brentano-Schule", T. G. Masaryk und die Brentano-Schule, szerk.: J. Zumr és T. Binder, Praha--Graz, 1992 205-210. o.
[T. G. Masaryk and the Reception of Positivism in the Brentano School]

"Természetjog és politika John Locke-nál", -- recenzió: Magyar Filozófiai Szemle XXXVII. évfolyam (1993/5-6)
[Book Review of Walter Euchner's Naturrecht und Politik bei John Locke]

"Pauler und die Brentano-Schule", Brentano Studien, Bd. 5. (1994)
[Pauler and the Brentano School]

"Vernetzte Kommunikation – Paradigmenwechsel der wissenschaftlichen Forschung", Philosophia Hungarica: Profile zeitgenössischer Forschung in Ungarn  (szerk.: Wolfgang Hogrebe), Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999. 125-130. o.
[Net Communication - Change of Paradigm in Scientific Reseach]

"Kommunikáció a hálózaton -- paradigmaváltás a tudományos kutatásban", Fehér Márta -- Lendvai L. Ferenc (Szerk.): Hársing László 70 éves. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica Tomus VI. Fasciculus 2. Fasciculus Specialis, Miskolc, 2000. (Az előző tétel bővített, magyar nyelvű változata)
[Hungarian version of Net Communication - Change of Paradigm in Scientific Reseach]

"Carnap szintaxiselmélete és a logikai típusok", Világosság 2002/4-5-6-7, 221-224.
[Carnap's Theory of Syntax and Logical Types]

„Érvelési módok a korai utilitarizmusban”,  Világosság,  2003/11—12, 41-45. o.
[Methods of Argumentation in Early Utilitarianism]

 "A kettős tárgyiság elméletéről. Pozitivista motívumok Brentano, Freud és Masaryk lélekfelfogásában", Magyar Filozófiai Szemle, XLIX. évfolyam (2005 /3), 511-520. o.
[On the Theory of Twofold Objectivity. Positivist Motives in Brentano's, Masaryk's and Freud's Notion of Soul]

"A pozicionális leírásoktól a szabványos kifejezésekig. Carnap jelöléselméletéről", Alkalmazott nyelvészeti Közlemények. Interdiszciplináris tanulmányok (A Miskolci Egyetem Közleményei 2006. Első évfolyam Első szám), Miskolc, Egyetemi Kiadó, 2006. 125-129. o.
[From Positional Descriptions to Standard Expressions. On Carnap's Theory of Descriptions]

"Induktive Methodologie und Freiheitskonzeption bei Mill", Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute (Kritisches Jahrbuch der Philosophie Band 7 2007) Hrsg. Klaus-M. Kodalle, Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann GmbH, 2007. 17-21. o.
[Inductive Methodology and Mill' Conception of Liberty]

Filozófia. Középiskolásoknak, Jócsák Máriával, Kalmár Zoltánnal és Kerner Annával közösen, Budapest, Áron, 2007.
[Philosophy. For Secondary Schools]