Filozófiatörténet bölcsészeknek

[English]

Megoldások (2281-2538) itt

Kötetező irodalom
2008

Platón: Az állam. 476c-480a és 505a-518b. in:. Platón: Összes művei. II. kötet. Európa, Budapest 1984. 372-384. o. és 436-462. o. (Tudás és vélemény, Naphasonlat, Vonalhasonlat, Barlanghasonlat) -- (= 38 o.)
A szöveg Szabó Miklós fordításában elérhető itt. ----- A szöveg Steiger Kornél fordításában elérhető itt (475e-480a) és itt (504e-518b).

Arisztotelész Nikomakhoszi etika az 1-2. és 6. könyv, Budapest, Európa, 1987. 5---55. o. és 157--179. o.
Az Első könyv szövege elérhető itt.
A Második könyv szövege elérhető itt.
A Hatodik könyv szövege elérhető itt.

Aquinói Tamás+: Summa Theologiae, Első rész, I. kérdés 1., 2., 5., 7. szakasz, II. kérdés, 1-3. szakasz in: Neotomizmus, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 13-24. o. (= 12 o.)
A szöveg elérhető itt.

Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról. I-II. elmélkedés, Atlantisz, Budapest, 1994. 25-44. o. (= 20 o.)
A szöveg elérhető itt.

Locke, John: Értekezés az emberi értelemről IV. könyv: XIII--XVII. fejezet (Tudásunkra vonatkozó egyéb meggondolások, Az ítélésről, A valószínűségről, A helyeslés fokairól, Az észről: 9--24.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. II. kötet 267--286. o. és 300--307. o. (= 28 o.)
A szöveg elérhető itt.

Hume, David: Tanulmány az emberi értelemről. II-VII. fejezet: Nippon, Budapest 1995, -75. o. (= kb. 60 o.)
A szöveg elérhető itt.

Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Előszó a második kiadáshoz és Bevezetés. Ictus, Szeged, 1996. 19-72. o. (= 53 o.)
A szöveg elérhető itt.

Hegel*, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a filozófia történetéről. I. Kötet, Bevezetés a filozófia történetébe, Akadémiai Kiadó, 1977. 21--60. o. (= 35 o.)
A szöveg elérhető itt.

Nietzsche*, Friedrich: A tragédia születése, 2-8. Európa, Budapest, 1986, 31-76. o. (= 45 o.)
A szöveg elérhető itt.

Russell, Bertrand: A filozófia alapproblémái, I-VI. és VIII. fejezet, Új Magyarország, Budapest, 1919, 6-60. o. és 71-78. o. (= 62 o.)
A szöveg elérhető itt.

Quine§+, W. O.: Arról, hogy mi van, in: A tapasztalattól a tudományig, Osiris, Budapest, 2002, 115-135. o. (= 21 o.)
A szöveg elérhető itt.

Sartre: Exisztencializmus, Studio, [é. n.], Reprint kiadása: Hatágú Síp Alapítvány, Budapest, 1991. 29-84. o. (= 56 o.)
A szöveg elérhető itt.
*Áron László csoportjában:


Nietzsche, Friedrich: A tragédia születése helyett: Augustinus: Vallomások X. könyv, Budapest, Gondolat, 1982. 277--343. o.
A szöveg elérhető itt.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a filozófia történetéről helyett: W. Dilthey: "Bevezetés a szellemtudományokba. Előszó és I-III. fejezet", A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Tanulmányok, Budapest, Gondolat Kiadó, 1974. 61-100. o.
Az Előszó szövege elérhető itt. -- Az I-III. fejezet szövege elérhető itt.


§Steiger Kornél csoportjában:


Quine Arról, hogy mi van helyett: W. Dilthey: "Bevezetés a szellemtudományokba. Előszó és I-III. fejezet", A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Tanulmányok, Budapest, Gondolat Kiadó, 1974. 61-100. o.
Az Előszó szövege elérhető itt. -- Az I-III. fejezet szövege elérhető itt.


+Olay Csaba csoportjában:


Aquinói Tamás Summa Theologiae helyett: Augustinus: Vallomások XI. könyv, Budapest, Gondolat, 1982. 277--343. o.
A szöveg elérhető itt.

Quine Arról, hogy mi van helyett: W. Dilthey: "Bevezetés a szellemtudományokba. Előszó és I-III. fejezet", A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Tanulmányok, Budapest, Gondolat Kiadó, 1974. 61-100. o.
Az Előszó szövege elérhető itt. -- Az I-III. fejezet szövege elérhető itt.


Másodlagos irodalom

Boros János--Lendvai L.Ferenc: Filozófiatörténet általános bölcsészeknek